Top 5 lý do ChatGPT không thể dùng để học tiếng Việt | HÀNG XÓM TÂY

  • 2023.02.10
  • ALL
Top 5 lý do ChatGPT không thể dùng để học tiếng Việt | HÀNG XÓM TÂY

#hangxomtay #chatGPT #vietnamese
—-
Kênh tiếng Anh NGHIỆN VIỆT NAM: https://bit.ly/ADDICTEDTOVIETNAM
Facebook: http://www.facebook.com/hangxomtay
TikTok: http://www.tiktok.com/@hangxomtay
—————————-
Liên hệ: 0949729592
corngoproductions@gmail.com

ALLカテゴリの最新記事